CV

CV

 

Doktorsexamen / PhD Degree

 

1997 Konstvetenskap vid Göteborgs universitet / History of Art at Göteborg university.

 

Tjänster / Academic appointments

 

2012- Ordförande / Chair NORDIK

 

2010- Professor, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet / Dept. of Art History, Stockholm

University.

 

2008-2010 Forskningsledare / Director of Research; Göteborgs konstmuseum.

 

2005-2006 Guest Professor, University of Minnesota.

 

2001-2003 Visiting Scholar,University of Kansas.

 

1999- Lektor i konstvetenskap / Associate professor; Högskolan på Gotland.

 

1998-1999 Vikarierande lektor i konstvetenskap / Associate professor; Stockholms universitet.

 

1997-1999 Forskare vid Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (inom utredningen Sektorsforskning

inom kulturområdet) / Researcher at the Swedish Council for Research in the Humanities and Social Sciences.

 

1992-1997 Doktorandtjänst, Postgraduate Appointment; Göteborgs universitet.

 

1991-1997 Timarvoderad lärare i konstvetenskap, bok- och skrifthistoria och visuell kommunikation / Visiting

Associate Professor; Fotohögskolan, Högskolan för Design och Konsthantverk samt Konstvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

 

Forskningsprojekt / Research Projects

 

2003 Omvägarnas och återvändsgrändernas topografi; reception av svensk visuell kultur i USA / The Topography

of Detours and Cul-de-sacs: The Reception of Swedish Visual Culture in the United States; Vetenskapsrådet / The Swedish Research Council.

 

2001 The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education STINT,

Postdoctoral Scholarship for research in the USA, regarding relations between the center(s) and the peripheries in the art world(s).

 

1998 Modernism, modernitet och moderniseringsprocesser i Sverige från Skogskyrkogården till Implosion /

Modernism, Modernity and processes of Modernization; Humanistiskt- Samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) / the Swedish Council for Research in the Humanities and Social Sciences. Fakultetsopponent / Commissioned External Ph.D. Examiner

 

2008 Susanne Rajka, ”Billedkunstneren Inghild Karlsens multimedieprosjekter 1979-1999”, dr. philos-graden,

Universitetet i Bergen, Norge.

 

2007 Fred Andersson, Elis Eriksson. Ting och Tecken, Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds

universitet.

 

2006 Anne Banér, Uppkäftiga ungar och oförargliga barn. Barn i svensk skämtpress 1894-1924,

Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

 

2005 Martin Sundberg: Tillvaratagna effekter. Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll, Institutionen

för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet.

 

2003 Margaretha Tillberg, Coloured Universe and the Russian Avant-Garde. Matiushin on Colour Vision in Stalin’s Russia 1932, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

 

2000 Håkan Nilsson, Clement Greenberg och hans kritiker, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms

universitet.

 

Ledamot av betygsnämnd / Commissioned External Member of Ph.D. Evaluation Committee

 

2012 Jonathan Westin, Negotiating 'Culture', Assembling a Past. The Visual, the Non-Visual and the Voice of the

Silent Actant, Institutionen för kulturvård, Göteborg universitet.

 

2011 Hynek Pallas, Vithet i svensk spelfilm 1989-2010, Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

 

2010 Annika Öhrner, Barbro Östhlin. Konstens rum och möjligheter, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala

universitet.

 

2007 Henrik Gustafsson, Out of Site. Landscape and Cultural Reflexivity in New Hollywood Cinema 1969-1974,

Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

 

2004 Margareta Wallin Wictorin, Föreningen original - träsnitt. Grafik och grafiker på ett tidigmodernistiskt

konstfält, Institutionen för konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet.

 

1999 Eva Nodin, Estetisk pluralism och disciplinerande struktur. Om barnkolonier och arkitektur i Italien under

fascismens tid, Institutionen för konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet.

 

Akademiskt arbete/studier utomlands / Studies and appointments abroad

 

2005-2006 Guest Professor, University of Minnesota , Dept. of Art History.

 

2001-2003 Visiting Scholar (Postdoc), University of Kansas , Dept. of Art History.

 

1990 Romkursen.

 

Arrangör av vetenskapliga konferenser / Organizer and Chair of Conferenses

 

2012 nordik.x The tenth NORDIK conference, Stockholm University, Södertörn University and Moderna Museet.

 

2009 Hängningsseminariet. Göteborgs konstmuseum (tillsammans med Kristoffer Arvidsson).

 

2001 Perspektiv på samtiden – samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya millenniets

konst och visuella kultur, Stockholms universitet (tillsammans med Kathryn Boyer, Hans Hayden och Anna Tellgren).

 

Papers presenterade vid vetenskapliga konferenser / Papers

 

2010 CAA Chicago, “IKEA and the Genealogy of Democratic Design”.

 

2009 NORDIK Jyväskylä, ”What was so Swedish about Swedish Modern Anyway”.

 

2008 ”Individen och kollektivet”, Arbetarkonst – Industrisamhällets bilder, Johan Ahlbäck-stiftelsen och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Smedjebacken.

 

2006 NORDIK Bergen, “Visual Studies: Re-thinking Practice or Re-establishing Canon”.

 

2005 NAAS Växjö/Karlskrona, “What’s Swedish Anyway? Swedish™ design in the U.S. from Swedish Modern to

IKEA”.

 

2000 NORDIK Uppsala, “Svansviftningens estetik”.

 

1998 NORSIS Göteborg, “Teatralitet och modernitet i nordisk bildkonst under 1900-talet”.

 

Gästföreläsningar (urval) / Guest lectures

 

2012 Varför samlingar? Kalmar konstmuseum.

 

2010 Sverigebilden i Amerika. Humanistiska förbundet i Göteborg.

 

2009 Folkets konst i Amerika, Göteborgs konstmusei vänner.

 

2008 Amerikansk folk art, Göteborgs konstmusei vänner. Forskning på museer, Göteborgs konstmusei vänner.

 

2006 Varumärket Sverige,Östersjöseminariet Gotland.

 

2005 What’s so Swedish about Swedish design Anyway? Nordic Study Circle, Tacoma Washington.

Svensk Form? Om formandet av Sverigebilder i USA, Konstvetenskapliga institutionens vänner i Göteborg.

 

2004 Withneybiennialen 2004, Visby konstförening.

 

2003 Konst och idrott, Svenska Atheninstitutets vänner. Historiography of Swedish Art, University of Kansas.

Swedish Modernism, SpencerMuseum, LawrenceKS.

 

2001 Nils Nilsson, SKF:s verkstadsklubb.

 

1999 Sovjetisk konst, Högskolan på Gotland, ettårsjubileum.

Nils Nilsson, Göteborgs konstmusei vänner.

Nils Nilsson, Stockholms universitet, tisdagsföreläsning.

 

1997 Nils Nilsson, Hallands konstförening.

Nils Nilsson, Göteborgs Bok och Bibliotekmässa.

Nils Nilsson, Bohus museum.

 

1994 Nils Nilsson, Hyltebruks konstförening.

 

1992 Sovjetisk konst, Hyltebruks konstförening.

Sovjetisk konst, Vänersborgs museum.

 

1991 Sovjetisk konst, Hallands konstförening.

 

Copyright © All Rights Reserved.