Start

JEFF WERNER

I James Turrells värld, Järna 2011

Jag är konsthistoriker med inriktning mot visuell kultur. Detta är min privata hemsida. Här lägger jag upp information om forskning som jag arbetar med, artiklar som jag skrivit, men också om olika fritidsprojekt. Mitt professionella jag hittar du på Stockholms universitet, där jag arbetar som professor i konstvetenskap och ämnesansvarig i Curating. Min senaste bok handlar om hur det gick till när svenskar började uppfatta sig som vita, blonda och blåögda. Och om hur bilder, filmer, design och arkitektur medverkar till att upprätthålla denna föreställning. Du hittar mer information om den under BLOND i menyn till vänster. För närvarande arbetar jag med flera projekt som tar sin utgångspunkt i kritiska vithetsstudier. Jag undersöker hur olika teknologier som tv, film och fotografi utvecklats för ideal återgivning av vita kroppar; jag studerar 1800-talets anatomiundervisning på konstskolorna i förhållande till idéer om ras; och så utkommer snart en studie av Elsa Beskows Puttes Äfventyr i Blåbärsskogen.

Copyright © All Rights Reserved.