Publicerat

PUBLICERAT

MONOGRAFIER / MONOGRAPHS

 

Medelvägens estetik. Sverigebilder i USA, del 1, Gidlunds förlag 2008. PDF

 

Medelvägens estetik. Sverigebilder i USA, del 2, Gidlunds förlag 2008. PDF Summary

 

Nils Nilsson, 1901-1949, Göteborgs Konstmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde 2001.

 

Nils Nilsson, (diss.) Göteborg, 1997. PDF

 

REDAKTÖR / EDITOR

Skiascope 6: Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur/Blond and Blue-eyed. Whiteness, Swedishness, and Visual Culture, red/Ed Jeff Werner. Göteborgs konstmuseum 2014.PDF

 

Skiascope 5: Fådda och försmådda. Samlingarnas historia vid Göteborgs konstmuseum/Received and Rejected. The history of Collections at the Gothenburg Museum of Art, red/Ed Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner. Göteborgs konstmuseum 2012.

 

Kulturpolitisk forskning 3: Representation och regionalitet. Genusstrukturer i fyra svenska konstmuseisamlingar, red Anna Tellgren & Jeff Werner, Kulturrådet 2011.

 

Skiascope 4: Konstpedagogik/Art Education, red/Ed Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseum 2011.

 

Skiascope 3: Omskakad spelplan. Konsten i Göteborg under 1980- och 1990-talet/A Disarranged Playing Board. Art in Gothenburg During the 1980s and 1990s, red/Ed Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseum 2010.

 

Skiascope 2: Upp med rullgardinerna. Konsten i Göteborg under 1960- och 1970-talet/Open the Shades! Art in Gothenburg during the 1960s and 1970s, red/Ed Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner Göteborgs konstmuseum 2009.

 

Skiascope 1: Hängda och utställda/Permanent hangings - temporary exhibitions, red/Ed Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseum 2009.

 

Eidos 6: Perspektiv på samtiden/Samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya milleniets konst och visuella kultur, red. Kathryn Boyer, Hans Hayden, Anna Tellgren och Jeff WernerStockholm Universitet 2002.

 

Det skapande jaget: konsthistoriska texter tillägnade Maj-Brit Wadell, red. Irja Bergström, Anders Nodin, Lars Stackell och Jeff Werner, Göteborgs universitet 1996.

 

ESSÄER I ANTOLOGIER etc / ESSAYS IN ANTHOLOGIES et cetera

 

"Den bildsatta historien"/"Illustrated History", History Unfolds, red./Ed. Helene Larsson Pousette, Historiska Museet 2017.

 

"Hudnära: Bildteknologins omedvetna", Ras och vithet. Svenska rasrelationer i går och i dag, red. Tobias Hübinette, Studentlitteratur 2017.

 

"Idrott och konst", Antik och klassicism, Skriftserie utgiven av vänföreningarna för de

svenska instituten i Athen och Rom, Rom 2016 (1995). PDF

 

"Med ögon känsliga för vitt/Open Your Eyes to White", Skiascope 6: Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur/Blond and Blue-eyed. Whiteness, Swedishness, and Visual Culture, red/Ed Jeff Werner. Göteborgs konstmuseum 2014. PDF

 

"Antikvitt/Antiquity White", Skiascope 6: Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur/Blond and Blue-eyed. Whiteness, Swedishness, and Visual Culture, red/Ed Jeff Werner. Göteborgs konstmuseum 2014. PDF

 

"Blågula landskap/A Blue-and-yellow Landscape", Skiascope 6: Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur/Blond and Blue-eyed. Whiteness, Swedishness, and Visual Culture, red/Ed Jeff Werner. Göteborgs konstmuseum 2014 .PDF

 

"Blond design", Skiascope 6: Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur/Blond and Blue-eyed. Whiteness, Swedishness, and Visual Culture, red/Ed Jeff Werner. Göteborgs konstmuseum 2014. PDF

 

"Grå arkitektur/Grey Architecture", Skiascope 6: Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur/Blond and Blue-eyed. Whiteness, Swedishness, and Visual Culture, red/Ed Jeff Werner. Göteborgs konstmuseum 2014. PDF

 

"Sanning i vitögat/Face the Truth", Skiascope 6: Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur/Blond and Blue-eyed. Whiteness, Swedishness, and Visual Culture, red/Ed Jeff Werner. Göteborgs konstmuseum 2014..PDF

 

"The Advantages of Being Swedish: Volvo in America", Scandinavian design: alternative histories, Red. Kjetil Fallan, Oxford Berg, 2012.

 

"Brodern som bestämde. Werner Lundqvist och Göteborgs konstmuseum/The Brother on the Board. Werner Lundqvist and the Gotehnburg Museum of Art", Skiascope 5: Fådda och försmådda. Samlingarnas historia vid Göteborgs konstmuseum/Received and Rejected. The history of Collections at the Gothenburg Museum of Art, red/Ed Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner. Göteborgs konstmuseum 2012. PDF

 

"Samlingar och samlande/Collections and Collecting", Skiascope 5: Fådda och försmådda. Samlingarnas historia vid Göteborgs konstmuseum/Received and Rejected. The history of Collections at the Gothenburg Museum of Art, red/Ed Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner. Göteborgs konstmuseum 2012. PDF

 

"Fattigdomsbilder", Fattigdom utan gränser, red/Ed Hans Swärd & Lena Engelmark, Stockholm 2012.

 

"Fyra museer och en magkänsla", Kulturpolitisk forskning 3: Representation och regionalitet. Genusstrukturer i fyra svenska konstmuseisamlingar, red/Ed Anna Tellgren & Jeff Werner, Kulturrådet 2011, s. 9-25. PDF

 

"Den egensinnige freskomålaren från Kullavik", Torsten Billman. Bildmakaren, red. Dan Lennervald, ABF Norra Halland och Hallands konstmuseum 2011, s. 330-361. PDF

 

"Inledning", Skiascope 4: Konstpedagogik/Art Education, red/Ed Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseum 2011. PDF

 

“What was so Swedish about Swedish Modern Anyway?”, Mind and Matter – Selected papers of Nordik 2009 Conference for Art Historians, red. Johanna Vakkari, Helsinki 2010, s. 254-261.

 

“Upplevelse och vetenskap”, Det åskådliga och det bottenlösa. Tankar om konst och humaniora tillägnade Margareta Rossholm Lagerlöf , Eidos nr 22, Stockholm 2010, s. 204-211. PDF

 

”Postmodernismen stannade aldrig i Göteborg”/”Postmodernism Never Stopped at Gothenburg”, Skiascope 3: Omskakad spelplan. Konsten i Göteborg under 1980- och 1990-talet/A Disarranged Playing Board. Art in Gothenburg During the 1980s and 1990s , Göteborgs konstmuseum 2010. PDF

 

”Inledning”/”Introduction”, tillsammans/with Kristoffer Arvidsson, Skiascope 3: Omskakad spelplan. Konsten i Göteborg under 1980- och 1990-talet/A Disarranged Playing Board. Art in Gothenburg During the 1980s and 1990s, Göteborgs konstmuseum 2010. PDF

 

” Det göteborgska målarkärret”/”Paths through a Gothenburg Quagmire”, Skiascope 2: Upp med rullgardinerna. Konsten i Göteborg under 1960- och 1970-talet/Open the Shades! Art in Gothenburg during the 1960s and 1970s, Göteborgs konstmuseum 2009. PDF

 

” Häng dom högt”/”Hang 'em High”, Sliascope 1: Hängda och utställda/Permanent hangings - temporary exhibitions, Göteborgs konstmuseum 2009. PDF

 

” Inledning”/”Introduction”, Skiascope 1: Hängda och utställda/Permanent hangings - temporary exhibitions, Göteborgs konstmuseum 2009. PDF

 

”Fjärran speglingar. Moderna Museet i utländsk press”, Historieboken. Om Moderna Museet 1958–2008, Moderna Museet 2008. PDF

 

”Målade mödrar och frånvarande fäder”, Bilder av en far, red. Nils Ramhöj, Göteborg 2006.

 

“Turnpikes and Blind Alleys; Modernism in the Perspective of the Provinces”, Utopia and Reality; Swedish Modernism 1900-1960, Ed. Cecilia Widenheim och Eva Rudberg, New York 2002.

 

“Svansviftningens estetik: modernismen ur provinsens perspektiv”, Utopi och verklighet: svensk modernism 1900-1960, red. Cecilia Widenheim och Eva Rudberg, Stockholm 2000.

 

”Soutines sillar”, Det skapande jaget: konsthistoriska texter tillägnade Maj-Brit Wadell, red. Irja Bergström, Anders Nodin, Lars Stackell och Jeff Werner, Göteborgs universitet 1996.

 

”Gudar och giganter”, Berliner luft: sex uppsatser i konstvetenskap, red. Maj-Brit Wadell, Göteborgs universitet, Konstvetenskapliga inst. skriftserie 3. Göteborg 1995.

 

"Nils Nilsson som lärare och elev", Valand från ritskola till konsthögskola, red. Irja Bergström, Göteborgs universitet 1991.

 

 

ARTIKLAR / ARTICLES

"Att bestämma över andras kroppar", Röda Rummet, nr 3-4 2015. PDF

 

"Fångad i den vita kuben", UtställningsEstetiskt forum, 2015-03-05.

 

"Erskine, Frescati and whiteness", arq Architectural Research Quaterly, vol 18, no 4 (2014). PDF

 

"Anställ nya chefer för att öka mångfalden på museer", Dagens Nyheter, 2014-12-28. PDF

 

"Gustaf Cavallius", tillsammans med Isabella Nilsson, Svenska Dagbladet 2014-09-29. PDF

 

"Rasism går inte att förstå utan klassanalys”, Dagens Nyheter/Debatt, 2014-03-17.

 

"Forskningens pengar kunde lika gärna lottas ut", Göteborgs-Posten, 2013-11-08. PDF

 

"Från insidan är förorten inte grå", Göteborgs-Posten, 2013-10-04. PDF

 

"Nydanare eller spiritistisk särling", Göteborgs-Posten, 2013-09-09. PDF

 

"'OS i konst' har stora kontraster", Gotlands Tidningar, 2013-06-07. PDF

 

"Arkitektur är inte som pennor", Göteborgs-Posten, 2013-05-11. PDF

 

"Kulturen reduceras till biljettintäkter", Göteborgs-Posten, 2013-04-23. PDF

 

"Dags för makligt intag av konsten", Göteborgs-Posten, 2013-03-20. PDF

 

"Trött museum tar time out", Göteborgs-Posten, 2013-02-08. PDF

 

"Museer lockar fler än idrott", Göteborgs-Posten, 2013-01-11. PDF

 

"Slut på 30 års mental stagnation", Göteborgs-Posten, 2012-12-11. PDF

 

"Bottenlöst djup som uppmuntrar", Göteborgs-Posten, 2012-11-09. PDF

 

"Spiken i kistan för Arkitekturmuseet", Göteborgs-Posten, 2012-10-18. PDF

 

"Okunskap om rasistiska bilder", Göteborgs-Posten, 2012-09-25. PDF

 

"Det tryckta ordet har en framtid", Göteborgs-Posten, 2012-09-18. PDF

 

"En färd längs en enkelriktad väg", Göteborgs-Posten, 2012-08-07. PDF

 

"Snett drama", Göteborgs-Posten, 2012-07-08. PDF

 

"Storebror ser allt - och vi gillar", Göteborgs-Posten, 2012-06-26. PDF

 

"Documenta - utställning av vikt", Gotlands Tidningar, 2012-06-19. PDF

 

"Konsten att överleva sig själv", Göteborgs-Posten, 2012-05-11. PDF

 

"Museer säljer konst mest hela tiden", Göteborgs-Posten, 2012-04-19. PDF

 

"Sluta krama kapitalets konst",Göteborgs-Posten, 2012-03-16. PDF

 

"Hollywoods fel att Saab gick i putten", Göteborgs-Posten, 2012-03-03. PDF

 

”Kritiken blir köpt reklam”, Göteborgs-Posten, 2012-01-15. PDF

 

”Stockholm är inte Sverige”, Göteborgs-Posten, 2011-12-09. PDF

 

”Biennal kopplad till världspolitik”, Göteborgs-Posten, 2011-11-27. PDF

 

”Ta Göteborg till konsttoppen”, Göteborgs-Posten, 2011-11-22. PDF

 

”Galleriet - en smart mötesplats”, Göteborgs-Posten, 2011-09-09.

 

”Fördjupande dialog”, Göteborgs-Posten, 2011-08-05.

 

”Rekordstor Venedigbiennal är tydlig - Den globala samtidskonsten styrs av fördomar och begränsningar”, Gotlands-Tidningar, 2011-06-14.

 

”Ingen forskning utanför tullarna”, Göteborgs-Posten, 2009-07-08. PDF

 

”Visby återskapar världar i Venedig”, Gotlands-Tidningar, 2009-06-11.

 

”Om Obama var blond och blåögd”, Göteborgs-Posten, 2008-10-24.

 

”Svenska självporträtt från Zorn till samtid”, Göteborgs-Posten, 2008-06-16.

 

”Se det du vill se på museet”, Göteborgs-Posten, 2008-06-04.

 

”Det kunde ha varit en kanin”, Göteborgs-Posten, 2008-03-28.

 

”Dags för en göteborgs offensiv”, Göteborgs-Posten, 2008-03-01.

 

”Fred Andersson. Elis Eriksson. Ting och Tecken”, Konsthistorisk Tidskrift, 2008:3. PDF

 

”Anne Banér. Uppkäftiga ungar och oförargliga barn. Barn i svensk skämtpress 1894-1924”, Konsthistorisk tidskrift 2008:3. PDF

 

"Venedigbiennalen - ett konstens FN", Gotlands Tidningar, 2007-06-12.

 

”Historien tystar konstnärer”, Göteborgs-Posten, 2007-07-14.

 

”Kronologins kollaps”, Göteborgs-Posten, 2007-03-29.

 

”Drömmar på båda sidor gränsen mellan USA och Mexiko”, Göteborgs-Posten, 2007-01-09.

 

”Nidbilder inget nytt”, Göteborgs-Posten, 2006-02-20.

 

”Martin Sundberg. Tillvaratagna effekter: om Jan Håfströms konstnärsskap och konstnärsroll.”, Konsthistorisk tidskrift, 2006:3. PDF

 

”Nazismens glömda monument”, Göteborgs-Posten, 2005-01-08.

 

”1900-talet har börjat recyclas”, Göteborgs-Posten, 2005-01-11.

 

”Munchs liv medurs”, Göteborgs-Posten, 2005-02-26.

 

”På spaning efter den tid som flytt”, Dagens Arbete, 2005:4.

 

”Gotland centralt placerat vid årets Venedigbiennal”, Gotlands Tidningar, 2005-06-16.

 

”Museet som är ett visuellt reningsbad”, Göteborgs-Posten, 2004-04-04.

 

”Mycket förtjänar att göras på nytt”, Göteborgs-Posten, 2004-04-24.

 

”Margareta Tillberg. Coloured Universe and the Russian Avant-Garde. Matiushin on Colour Vision in Stalin’s Russia 1932”, Konsthistorisk tidskrift, 2004:4, s. 244 – 247. PDF

 

”Efterlyst: Carl Milles”, Göteborgs-Posten, 2003-07-17.

 

”Färgstark idyll i svartvitt”, Göteborgs-Posten, 2003-07-26.

 

”Konstliv på trots”, Göteborgs-Posten, 2003-08-02.

 

“OS-brons till Valhalla; OS-grenarna som sågades”, Göteborgs-Posten, 2002-02-07.

 

“Tiden - inte gener - styr beteendet vid spisen”, Göteborgs-Posten, 2002-08-08.

 

“Håkan Nilsson, Clement Greenberg och hans kritiker”, Konsthistorisk Tidskrift, 2001:4. PDF

 

"Gå i säng eller inte", Göteborgs-Posten, 2001-02-12.

 

"Konstnärlig rundgång", Göteborgs-Posten, 2001-02-20.

 

"Dränkta i varumärken", Göteborgs-Posten, 2001-02-28.

 

"Är nutidskonsten samtida?", Göteborgs-Posten, 2001-04-06.

 

"Lampan som blev en sliten slager", Göteborgs-Posten, 2001-05-12.

 

"Arkitekter utan namn. Punkt.", Göteborgs-Posten, 2001-09-09.

 

“Fler namnlösa arkitekter”, Göteborgs-Posten, 2001-10-17.

 

“Möten med andras ansikten”, Göteborgs-Posten, 2001-10-24.

 

"Tekniken trilskas med Nerdrum", Göteborgs-Posten, 2000-03-25.

 

“Tristheten, tråkigheten och töntigheten – några anteckningar kring svansviftningens estetik och dess konsekvenser för grundutbildningen i konstvetenskap, Valör 2000:3

 

“De goda, de vackra och de fula”, Göteborgs-Posten, 2000-05-11.

 

“Hotfulla drag av hav”, Göteborgs-Posten, 2000-07-18.

 

“Där tomrummen byggs bort”, Göteborgs-Posten, 2000-10-01

 

“Paletten återvänder från framtiden”, Göteborgs-Posten, 2000-11-06.

 

"Edwards gör det mesta till avantgarde", Göteborgs-Posten, 2000-11-12.

 

“Den finurlige Rejlander”, Göteborgs-Posten, 1999-01-11.

 

“Nostalgisk dynamik”, Göteborgs-Posten, 1999-03-29.

 

“Fascismens flygfän”, Göteborgs-Posten, 1999-12-15.

 

”Hinderlopp mellan ramarna”, Göteborg-Posten, 1998-01-18.

 

”Med mästarna i ryggen”, Göteborgs-Posten, 1998-01-29.

 

”Projektorn i kalkugnen”, Göteborgs-Posten, 1998-03-15.

 

“Konsten som motkraft mot utslätning”, Göteborgs-Posten, 1998-03-24.

 

“Kung Kitsch av Norge: Odd Nerdrum i stor retrospektiv”, Göteborgs-Posten, 1998-12-15.

 

”Åktur med glömd pionjär: Irwes konst ett mödosamt sökande”, Göteborgs-Posten, 1997-05-26.

 

”Inte bara huset, också konsten brann”, Göteborgs-Posten, 1996-01-16.

 

"Vulkaner i Berlin", Göteborgs-Posten, 1996-07-10.

 

"Halva Sanningar", Göteborgs Tidningen,1996-07-11.

 

"Under ansiktets yta. Med namn blir bilden ett porträtt",Göteborgs Posten, 1996-07-17.

 

"Den ständiga modellen",Göteborgs Posten, 1996-07-19.

 

"Kvinnor uteslöts för vetenskaplighetens skull", Göteborgs-Posten, 1996-07-30.

 

"Per Albin-tidens konst?",Göteborgs-Posten, 1996-10-18.

 

”Danskt strandhugg”, Göteborgs-Posten, 1996-11-11.

 

"Ansikte mot ansikte", Göteborgs-Posten, 1996-11-15.

 

”Skimra i luft och ljus. Tor Bjurström och hans konst”, Konstperspektiv 1996:2

 

”Livet som en bubbla”, Metallarbetaren 1995:2

 

”Debut för virtuella truismer”, Göteborgs-Posten, 1995-06-26.

 

”Klassiska mål går igen. Tradition ger friidrotten en extra dimension”, Göteborgs-Posten, 1995-07-30.

 

”Handels i nya kläder”, Göteborgs-Posten, 1995-09-22.

 

”4/8, 19.00, öppningsceremoni”, Göteborgs-Posten, 1995-08-04.

 

”5/8, 11.00, kval, släggkastning”, Göteborgs-Posten, 1995-08-05.

 

”6/8, 10.20 längdhopp 10-kamp herrar”, Göteborgs-Posten, 1995-08-06.

 

”7/8, 18.30 3 000 m hinder herrar”, Göteborgs-Posten, 1995-08-07.

 

”8/8, 19.30, 400 m damer”, Göteborgs-Posten, 1995-08-08.

 

”9/8, 9.35, kval, diskuskastning, herrar”, Göteborgs-Posten, 1995-08-09.

 

”10/8, 15.45, 50 km gång herrar”, Göteborgs-Posten, 1995-08-10.

 

”11/8, 11.00, spjutkastning, herrar”, Göteborgs-Posten, 1995-08-11.

 

”12/8, 17.40, final längdhopp herrar”, Göteborgs-Posten, 1995-08-12.

 

”Berninis Teresa”, Metallarbetaren, 1994:4

 

”Fönster mot friheten”, Göteborgs-Posten, 1994-04-14.

 

”Dubbel verklighet”, Göteborgs-Posten, 1994-05-22.

 

”När bron var ny”, Göteborgs-Posten, 1994-07-16.

 

”Skulpturer som lever och dör”, Göteborgs-Posten, 1994-11-29.

 

"Nils Nilsson mellan modernism och modernitet", Konstvetenskaplig Bulletin, 1992-1993

 

”Matisses samtal”, Metallarbetaren, 1992:7

 

”Artemisias slakt”, Metallarbetaren, 1992:10

 

”Lenin på småländsk mark”, Göteborgs-Posten, 1991-05-22.

 

"Propaganda som samhällskritik", Jönköpings-Posten, 1991-08-06.

 

”Hjerténs gråväder”, Metallarbetaren, 1991:4

 

”Lenin som talare”, Metallarbetaren, 1991:23

 

”Warhols näsa”, Metallarbetaren, 1991:27

 

”Caravaggios madonna”, Metallarbetaren, 1991:39

 

”Rockwells tavla”, Metallarbetaren, 1991:46

 

”En ny syn på Dardels konst”, Paletten, 1990:1

 

”Soutines sillar”, Metallarbetaren, 1990:6

 

”Rafaels gravläggning”, Metallarbetaren, 1990:7

 

”Picassos penis”, Metallarbetaren,1990:8

 

”Skidor utan snö och byxor”, Metallarbetaren, 1990:12

 

”Hjerténs ateljé”, Metallarbetaren, 1990:18-19

 

”Grünewalds cirkus”, Metallarbetaren, 1990:23-24

 

”Bacons badrum”, Metallarbetaren, 1990:41

 

”Odas aftenpost”, Metallarbetaren, 1990:43

 

”Propaganda som samhällskritik”, Ord och Bild, 1989:4

 

”Moder och konstnär. Modernismens genombrott i Göteborg”, Arbetet, 1989-08-13.

 

”Konsten att se”, Metallarbetaren, 1989:22

 

”Lenin bär stock”, Metallarbetaren, 1989:22

 

”Det som inte finns”, Metallarbetaren, 1989:23

 

”Mer om konsten att se”, Metallarbetaren, 1989:42

 

”I syateljén”, Metallarbetaren, 1989:46

 

”Utvandrare på väg till Göteborg, 1872”, Metallarbetaren, 1989:47

 

ÖVRIGT

"Sektorforskningen inom kulturområdet", delrapport 1-3, HSR 2000. (Red. Torbjörn Lind.)

 

Copyright © All Rights Reserved.